ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА
Сайт Олега Ковтуна
 
Главная страница

 

НАШИ ДРУЗЬЯ 

Система Orphus

 

ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦІАЛЬНІ КУРСЫ


Спеціальний курс "НЕБЕЗПЕЧНІ ГІДРОБІОНТИ"

Розроблен к.б.н., доцентом Ковтун Олегом ОлексійовичемМІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Дисципліна викладається студентам I - V курсів денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Біологія». Вона доповнює та закріплює знання, які студенти отримують на загальних курсах «Зоологія безхребетних», «Зоологія хребетних», "Загальна гідробіологія", "Фізіологія".

МЕТА КУРСУ. Вимоги до знань та вмінь студентів

Небезпечні для людини гідробіонти зустрічаються практично у всіх водоймах земної кулі. Найбільша кількість небезпечних і отруйних гідробіонтів можна зустріти в тропічних морях, однак смертельно отруйні тварини зустрічаються і в помірних і холодних водах, а також у прісноводних басейнах.

Головною метою спеціального курсу «НЕБЕЗПЕЧНІ ГІДРОБІОНТИ» є ознайомлення студентів з отруйними та небезпечними мешканцями океанів, морів, озер та інших водойм, їх біологічними особливостями та мірами попередження шкідливих наслідків при контакті з ними.

         Після вивчення спеціального курсу студенти повинні знати:

 1. Зовнішній вигляд небезпечних гідробіонтів та вміти їх визначати;

 2. Вміти відрізняти отруйні види від неотруйних, знати їх назви, таксономичне положення та особливості їх отрут і небезпечних органів.

 3. Правила безпечної роботи у водоймах та правила техніки безпеки при роботі з небезпечними гідробіонтами;

 4. Міри запобігання контакту з отруйними мешканцями водойм та першу долікарську допомогу.

Вміння та навички, необхідні для безпечної роботи с небезпечними гідробіонтами  забезпечуються також під час семінарських, лабораторних занять та учбово-виробничих практик, передбачених освітніми програмами.

 

ПРОГРАМА КУРСУ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Вступ. Предмет і задачі спеціального курсу. Ставлення зоотоксинології – як науки о небезпечних рослинах і тваринах. Основні етапи розвитку науки зоотоксінології. Історичний екскурс.

Тема 2. Роль отруйних  речовин у аллелопатичних взаємодіях видів. Зоотоксини, їх значення та небезпека при вживанні з їжею. Симптоми отруєння та надання першої допомоги. Міграція отруйних речовин по ланцюгам живлення. Отруєння типа сігуатера. Класифікація отруйних гідробіонтів.

Тема 3. Загальна характеристика отруйних морських гідробіонтів. Токсичні найпростіші та водорості. Роль фільтруючих тварин у накопиченні отрути. Характеристика вторинно-отруйних гідробіонтів.

Тема 4. Характеристика токсичних немертин, червей та губок.  Перша допомога при отруєнні, міри попередження та запобігання.

Тема 5. Характеристика отруйних кишковопорожнинних. Перша допомога при отруєнні, міри попередження та запобігання.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

 Тема 5. Характеристика отруйних голкошкірих. Перша допомога при отруєнні, міри попередження та запобігання.

Тема 6. Характеристика отруйних  молюсків (двостулкових, черевоногих, головоногих). Перша допомога при отруєнні, міри попередження та запобігання.

Тема 7. Характеристика отруйних риб. Міри попередження та запобігання отруєння.

Тема 8. Небезпечні (не отруйні) безхребетні та риби. Міри запобігання небезпечних контактів.

Тема 9. Небезпечні риби Чорного моря. Загальна характеристика, заходи безпеки при іхтіологічних дослідженнях та водолазних зануреннях.

Тема 10. Небезпечні і отруйні хребетні. Запобігання небезпечних контактів. Перша допомога при отруєнні.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема Кількість годин, відведених на:
Лекції Семінарські заняття Самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Вступ. Предмет і задачі спеціального курсу. Ставлення зоотоксинології – як науки о небезпечних рослинах і тваринах. Основні етапи розвитку науки зоотоксінології. Історичний екскурс.

1 1 2

Тема 2. Роль отруйних  речовин у аллелопатичних взаємодіях видів. Зоотоксини, їх значення та небезпека при вживанні з їжею. Симптоми отруєння та надання першої допомоги. Міграція отруйних речовин по ланцюгам живлення. Отруєння типа сігуатера. Класифікація отруйних гідробіонтів.

1 1 2

Тема 3. Загальна характеристика отруйних морських гідробіонтів. Токсичні найпростіші та водорості. Роль фільтруючих тварин у накопиченні отрути. Характеристика вторинно-отруйних гідробіонтів.

1 1 2

Тема 4. Характеристика токсичних немертин, червей та губок.  Перша допомога при отруєнні, міри попередження та запобігання.

2 2 2

Тема 5. Характеристика отруйних кишковопорожнинних. Перша допомога при отруєнні, міри попередження та запобігання.

2 2 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 6. Характеристика отруйних голкошкірих. Перша допомога при отруєнні, міри попередження та запобігання.

2 2 4

Тема 7. Характеристика отруйних  молюсків (двостулкових, черевоногих, головоногих). Перша допомога при отруєнні, міри попередження та запобігання.

2 2 4

Тема 8. Небезпечні (не отруйні) безхребетні та риби. Міри запобігання небезпечних контактів.

1 1 4

Тема 9. Небезпечні риби Чорного моря. Загальна характеристика, заходи безпеки при іхтіологічних дослідженнях та водолазних зануреннях.

1 1 2

Тема 10. Небезпечні і отруйні хребетні. Запобігання небезпечних контактів. Перша допомога при отруєнні.

1 1 2
Всього годин 14 14 26

 

Завдання для самостійної роботи студентів

Самостійно робота охоплює більш широке вивчення окремих тем за допомогою науково-методичної літератури, роботі з підручниками та періодичними виданнями у наукових бібліотеках, написання реферативних робіт з окремих тем,  а також підготовку до занять у відповідності з темами лекцій.

 

Теми рефератів:

1. Зоотоксикологічна характеристика отруйних гідробіонтів: класифікація, методи вивчення, медичні аспекти.

2. Характеристика отрутти водних тварин різних таксономічних груп.

3. Отруйні найпростіші. Токсикологічна характеристика.

4. Отруйні губки.

5. Отруйні черви.

6. Отруйні кишковопорожнинні. Гідроїдні.

7. Отруйні кишковопорожнинні. Сцифоїдні.

8. Отруйні кишковопорожнинні. Коралові поліпи.

9. Отруйні і небезпечні черевоногі і двостулкові молюски.

10. Отруйні і небезпечні головоногі молюски.

11. Отруйні голкошкірі.

12. Отруйні риби. Активно-отруйні.

13. Отруйні риби. Пасивно-отруйні.

14. Небезпечні неотруйні риби прісних і морських вод.

15. Отруйні і небезпечні водні і навколоводні плазуни і амфібії.

16. Небезпечні і отруйні водні ссавці.

17. Медичні аспекти зоотоксинології. Правила надання першої допомоги постраждалим від отруйних гідробіонтів.

18. Загальний огляд проблеми небезпечних кишковопорожниних у морях Світу - у періодичній пресі, новинах інтернету, наукових сайтах та у науково-популярній літературі.

19. Загальний огляд проблеми небезпечних водоростей у морях Світу- у періодичній пресі, новинах інтернету, наукових сайтах та у науково-популярній літературі.

20. Небезпечна фауна і флора Чорного моря.

Тестові питання до спеціального курсу «Небезпечні гідробіонти» 

 • Зоотоксинологія – як наука. Отруйність – як універсальна властивість живої матерії.
 • Класифікація отруйних гідробіонтів.
 • Роль отруйних речовин в аллелохімічних взаємодіях видів.
 • Класифікація первинно- і вдруге отруйних гідробіонтів.
 • Токсичні найпростіші. Причини виникнення «червоних припливів», методи прогнозу і попередження.
 • Токсини водоростей. Шляхи міграції по харчових ланцюгах. Симптоми отруєння, профілактика.
 • Токсичні представники типу губки (Spongia) – загальна характеристика. Запобіжні засоби при контакті з губками.
 • Загальна характеристика отруйних кишковопорожнинних. Будова жалячого апарату кишковопорожнинних.
 • Клас Hydroidea. Небезпечні представники, симптоми отруєння, профілактика, перша допомога.
 • Клас Siphonophora. Загальна характеристика класу. Небезпечні представники. Симптоми отруєння, профілактика, перша допомога при поразці.
 • Клас Scyphozoa. Загальна характеристика класу. Отруйні представники Світової фауни і Чорного моря.
 • Небезпечні представники отряду Дискомедузи. Характеристика небезпечних представників, симптоми отруєння, профілактика, перша допомога.
 • Небезпечні представники отряду Корнеротих медуз. Характеристика головних представників, симптоми отруєння, профілактика, перша допомога.
 • Клас Коралові поліпи (Anthozoa). Загальна характеристика класу. Небезпечні представники, профілактика, перша допомога при поразці.
 • Тип молюски. Загальна характеристика типу. Активно і пасивно отруйні молюски. Потенційно отруйні  і небезпечні двостулкові молюски.
 • Небезпечні представники класу Черевоногі. Симптоми поразки і отруєння, профілактика.
 • Небезпечні представники головоногих молюсків. Заходи безпеки і профілактика поразок.
 • Загальна характеристика типу Голкошкірі. Будова отруйних органів.
 • Характеристика небезпечних представників типу Голкошкірі: їжаки, морські зірки, голотурії. Симптоми поразки, профілактика, перша допомога.
 • Загальна характеристика небезпечних риб світової фауни. Активно- і пасивно отруйні риби. Локалізація отруйних органів і їх колючих апаратів.
 • Характеристика отруєння рибами-собаками. Отруєння типу сигуатера, профілактика, перша допомога.
 • Небезпечні представники риб з отруйним апаратом, що коле. Характеристика симптомів отруєння, профілактика, перша допомога.
 • Небезпечні представники крупних хижих риб, нападаючих на людину. Заходи безпеки, профілактика нападів.
 • Електричні риби. Головні представники. Перша допомога при поразці, профілактика.
 • Отруйні риби Чорного моря, їх характеристика. Заходи безпеки при контакті, перша допомога.
 • Загальні правила надання першої домедичної допомоги потерпілим від отруйних риб.
 • Харчові отруєння вдруге-отруйними гідробіонтами. Симптоми отруєння, перша допомога, профілактика.
 • Заходи безпеки при зануреннях під воду у тропічних водах морів.
 • Потенційно небезпечні прісноводні риби. Отруйні  прісноводні риби нашої фауни.
 • Небезпечні морські ссавці, загальна характеристика.

 

Методи оцінювання

Поточне оцінювання студентів здійснюється:

 • оцінюванням студентів на семінарських заняттях;
 • тест-контролем знань з кожного змістового модуля.

Рівень знань студента з кожного модуля оцінюється за 100–бальною шкалою. Наведена таблиця визначає питому вагу оцінки з кожного модуля у загальній оцінці по дисципліні.

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ

(% від максимально можливих 100 балів за модуль)

з/п

Модулі навчального процесу та змістові модулі

Модуль

Аудиторні заняття

Результати сумарного контролю

Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Реферат
Модульний контроль
Модульний контроль
1

Максимальний бал

100
100
-

100

2

Доля (частка) оцінки (%) у підсумковій оцінці за ЗМ

45
45
10
3

Доля (частка) оцінки за модуль (%) у підсумковій оцінці знань з дисципліни

45 45 10

Шкала оцінювання:

90 – 100 балів – відмінно (А);

75 – 89 балів – добре (ВС);

60 – 74 балів – задовільно (DE);

35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1 – 34 балів – незадовільно з обов`язковим повторним курсом (F).Рекомендована навчальна та навчально-методична література

Основна

Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б. Зоотоксинология (ядовитые животные и их яды). – М.: Высш. школа, 1985. – 280 с.

Стенько Ю. М., Михельсон Д. А., Родников А. В. Опасные морские животные. - М.: Агропромиздат, - 1989.

Буров В.В., Гаврилов Ф.Ю. и др. Опасные морские животные и растения.

Просвиров Е. С. Ядовитые и опасные рыбы тропических вод Атлантики. - Изд-во ВНИРО. - 2007. - 38 с.

Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Кузнецова М.А. Ядовитые беспозвоночные животные и их яды. – Горький: изд-во Горьковского ун-та, 1981.

Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Ушаков В.А. Ядовитые  позвоночные животные и их яды. – Горький: Изд-во Горьковского ун-та, 1982.

Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Ибрагимов А.К. Ядовитые животные и растения СССР. – М.: Высшая школа, 1990. – 272 с.

Холстед Б. Опасные морские животные. – М.: Гидрометиздат, 1970.

Пигулевский С.В. Ядовитые животные. Токсикология позвоночных. – Л.: Медицина, 1966.

Пигулевский С.В. Ядовитые животные. Токсикология беспозвоночных. – Л.: Медицина, 1975.

Опасные животные моря и некоторых районов суши / Составители Жоголев Д.Т., Келлер А.А. Под. ред.  Щербины В.П. и Носова Ю.Н. -  М.: Воениздат, 1984.

Талызин Ф.Ф. Ядовитые животные суши и моря. – М.: Знание, 1970.Допоміжна

Жизнь животных. Том 1 - 6. Изд. Просвещение, 1972-1974.

Горюнова С.В., Демина Н.С. Водоросли-продуценты токсических веществ. – М.: Наука, 1974.

Барбье М. Введение в химическую экологию. М.: Мир, 1978.

Гурин И.С., Ажгихин И.С. Биологически-активные вещества гидробионтов - источник новых лекарственных средств и препаратов. – М.: Наука, - 1981.

Просвиров Е. С. Ядовитые и опасные рыбы. – Калининградское кн. изд-во, - 1963. – 80 с.

Азнаурьян М.С. Ядовитая медуза «крестовичек». – Владивосток, 1964.

Тудор Оприш. Животные защищаются. – Изд-во Альбатрос, Бухарест, - 1978.

Інтернет-ресурси (за виключенням популярної інформації).ЛІТЕРАТУРА У ЭЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

Петров В. И., Ревяко Т. И. Наркотики и яды.

Островский А. Терновый венец.

Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений.

Ильин А.А. Школа выживания.

Бова А.А., Горохов С.С. Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций.ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТАХ
 

К началу страницы

Персональная страничка
Олега Ковтуна на YouTube
ПОГОДА
 

 

 

 

ВИДЕО недели
 

 

ФОТО недели
 

 

--

Copyright © Гидробиологическая станция ОНУ имени И. И. Мечникова, Одесса, 2010. Web-дизайн, идея и воплощение  Олега А. Ковтуна
Все права на сайт принадлежат автору. Для использования фото, видео или печатных материалов с сайта требуется письменное разрешение автора